Introduktionsutbildning
för elev och handledare

Exempel på innehåll är krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten, handledarens juridiska och moraliska ansvar och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika. Detta och mycket mer skall handledaren och eleven få kunskap om under minst 3 timmar.

Krav för att bli handledare vid privat övningskörning:

  • Du ska ha fyllt 24 år
  • Du ska under de senaste 10 åren ha haft körkort för fordonet i minst 5 år. Du får inte ha mist körkortet under de senaste 3 åren p.g.a. rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid p.g.a. t.ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
  • Körkortet skall vara utfärdat i ett land inom EES Länder inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein.
  • Du skall ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • Du och din elev ska ha genomgått en obligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning.

Ni behöver inte gå samtidigt och utbildningen är giltig i 5 år.

Obligatorisk platsbokning på tel. 018 - 140 800 eller genom bokning på hemsidan.

Föranmälan krävs. Vid anmälan vill vi veta fullständigt namn, personnummer och telefonnummer. Samtliga deltagare måste kunna uppvisa godkänd legitimation.